Гаранция и подръжка

Ако смятате, че ние сме Вашето решение и ни се обадите, ще получите:

  1. Напълно безплатен оглед на обекта в удобно за Вас време
  2. Нашият екип от специалисти ще "вземе" точните размери на Вашия обект до сантиметър
  3. След обсъждане, ще изготвим за Вас индивидуална ценова оферта, която включва всички необходими ремонтни дейности, кратка информация за необходимите материали, начина на полагане (100 % спазване на технологията на производителя), право на избор и разбира се цена за всяка предложена в офертата услуга

Ако харесате нашето ценово предложение и изберете нашата фирма, ще получите:

  1. Договор, в който точно и ясно са посочени правата и задълженията на двете страни (Възложител и Изпълнител). Изброени са всички договорени ремонтни дейности, материалите, които ще бъдат използвани и сроковете за приключване на СМР. Точно и ясно е вписана крайната договорена цена за услугите и начина на плащането й. 
  2. Пълна гаранция на извършените от нас хидроизолация
  3. Приключването на всички строително - ремонтни работи е съпроводено с подписване на Приемо - предавателен протокол от страна на Възложителя, само след като същият е огледал и приел обекта без забележка.
  4. Окончателното плащане се извършва едва след подписването на Приемо - предавателен протокол и след като Възложителят "хареса" нашата услуга
  5. На нашите клиенти предлагаме следгаранционно обслужване на преференциални цени

Нужна ли е поддръжка на покрива Ви?

Когато не отделяме достатъчно време и внимание на "Нашия покрив", той спира да пази помещенията ни сухи и здрави. Дъждът става наш враг! Бетонната плоча започва бавно и трайно да се руши. Таванските помещения стават на практика неизползваеми.  

Когато завали пороен дъжд – тогава дори и най - малките проблеми по покрива стават фактор водата да навлезе там, където не й е мястото. Отбележете си къде е прокапало или се е образувало влажно петно и ни потърсите! Ние ще Ви предложим трайно решение.